ISOsports.nl besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg om de gepubliceerde data zo betrouwbaar mogelijk te plaatsen. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

ISOsports.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen, die door het gebruiken of verspreiden van deze informatie, (kunnen) ontstaan.

Het bezoek aan de website ISOsports.nl, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie, wat gepubliceerd is op deze website, geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. ISOsports.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig nadeel wat voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken.

Op de website ISOsports.nl berust copyright en is daarmee beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de webmaster van ISOsports.nl, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen wat gepubliceerd is op ISOsports.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Met sportieve groet,

Roel Louwers

Member of the European Press Federation

EPF-logo